Zakres prac obejmuje budowę dróg dojazdowych, placów montażowych, fundamentów wraz ze wzmocnieniem podłoża, budowę linii średniego i wysokiego napięcia oraz stacji elektroenergetycznej (GPO). Prace projektowe w zakresie dróg i linii kablowych wykona spółka zależna Grupy Onde - przejęty w zeszłym roku IDE Projekt. Gotowa elektrownia będzie składać się z trzech turbin Vestas o mocy 3 MW każda. Ustalony w umowie okres realizacji to nieco ponad 12 miesięcy od jej podpisania, wskazano.

"Dzięki naszemu doświadczeniu osiągnęliśmy pozycję lidera wykonawstwa projektów wiatrowych w Polsce, realizowanych w formule EPC. Kompleksowe zlecenia, obejmujące również obszar projektowania, pozwalają na wykorzystanie szerokich kompetencji grupy i zatrzymanie marży wewnątrz organizacji" - powiedział wiceprezes Piotr Gutowski, cytowany w komunikacie.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

(ISBnews)