"Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko [...] postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w wysokości 18 675 956,97 zł [...], w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 9 557 206,97 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 9 118 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,1 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale walnego.

Jako dzień dywidendy przyjęto 30 czerwca 2022 r., a jako termin wypłaty dywidendy 15 lipca 2022 r.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 502 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)