"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2021 w wysokości 402 106 269,11 zł w sposób następujący:

1) ustalić wysokość dywidendy za rok 2021 na ostateczną kwotę 20 zł na jedną akcję, mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały zarządu spółki z dnia 29 października 2021 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 205 426 740 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w kwocie 20 zł za jedną akcję,

Reklama

2) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 196 679 529,11 zł na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości" - czytamy w uchwale walnego.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2021 roku grupa sprzedała 10,97 mln hektolitrów piwa. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)