"GTC sfinansuje ekspansję swojej strategii ze środków własnych, ale może też potrzebować nowego kapitału. Przy obecnym poziomie zadłużenia i rentowności obligacji GTC, GTC może dążyć do redukowania poziomu zadłużenia. Potencjalne podwyższenie kapitału będzie się mieściło w przedziale 150-250 mln euro. Planowane podwyższenie kapitału wesprze rozwój strategii GTC i przyczyni się do dalszej poprawy wskaźników ESG firmy" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że wuierzy, iż podwyższenie kapitału spotka się z dużym zainteresowaniem inwestorów: zarówno obecnych, jak i nowych.

Reklama

"Jesteśmy firmą z prawie 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Nasza działalność podstawowa jest bardzo stabilna i generuje stałe przepływy pieniężne, co pozwala nam na rozszerzenie naszej strategii i dokonywanie nowych inwestycji. W ramach rozwoju naszej strategii rozważamy przede wszystkim inwestycje w parki technologiczne, obiekty związane z energią odnawialną oraz budowę nieruchomości mieszkaniowych na wynajem. Prognozujemy zwroty z tych przedsięwzięć na podobnym lub wyższym poziomie niż zwroty z naszej podstawowej działalności. Chcemy, aby nowe przedsięwzięcia obejmowały sektory charakteryzujące się zrównoważonym wzrostem, pochodziły z segmentów odpornych na dużą zmienność warunków rynkowych i poprawiały wskaźniki ESG firmy" - powiedział prezes GTC Zoltán Fekete, cytowany w komunikacie.

Wcześniej w sierpniu GTC podało, że zdecydowało o zmianie orientacji strategii w kierunku realizacji inwestycji w wybrane, nowe sektory rynku, których profil może odbiegać od podstawowego zakresu działalności. Wśród nowych obszarów są m.in. parki innowacji i technologii oraz obiekty energii odnawialnej.

W komunikacie spółka podała dziś, odnosząc się do rozszerzonej strategii, następujące informacje:

• Dywersyfikacja w stronę nowych, rozwijających się sektorów opartych na nieruchomościach, bez odchodzenia od podstawowej działalności.

• Inwestycje w sektory o wyższym potencjale zrównoważonego rozwoju w porównaniu z istniejącym portfelem nieruchomości.

• Oczekiwane zwroty na co najmniej takim poziomie, jak w obecnym portfelu nieruchomości.

• Segmenty mają być odporne na gwałtowną zmienność warunków rynkowych.

• Stworzenie platformy pozyskiwania funduszy od inwestorów zewnętrznych, aby zwiększyć ekspozycję na nowe, rozwijające się segmenty.

• Dedykowane zespoły zarządzające posiadające doświadczenie w poszczególnych sektorach.

"Potencjalne nowe sektory wskazane przez zarząd spółki, w których inwestycje rozważa się w ramach nowej strategii:

inwestycje w parki innowacyjne i technologiczne,

• inwestycje w obiekty związane z energią odnawialną,

• inwestycje w rozwój nieruchomości typu PRS (z prywatnego sektora nieruchomości mieszkaniowych na wynajem)" - czytamy dalej.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)