Większościowi akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) - GTC Holding Zrt, GTC Dutch Holdings B.V. oraz ICONA Securitization Opportunities Group S.Á.R.L. - złożyli projekt uchwały na walne zgromadzenie, które ma się odbyć 21 czerwca 2023 r., zgodnie z którym spółka przeznaczyłaby na dywidendę zysk za 2022 r. w wysokości 108,93 mln zł, powiększony o część kapitału zapasowego w kwocie 23,14 mln zł, co daje łącznie 0,23 zł na akcję, podała spółka.

Dniem dywidendy miałby być 14 lipca, dniem wypłaty 15 września 2023 r. Wcześniejszy projekt uchwały na walne przewiduje buy-back, który miał objąć do 15% akcji spółki i być przeprowadzony po cenie 5-7 zł za walor oraz niewypłacanie dywidendy.

Grupa GTCjest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

Reklama