GTC odnotowało 4,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 8,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,8 mln euro wobec 22,1 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu najmu sięgnęły 34,1 mln euro w III kw. 2023 r. wobec 31 mln euro rok wcześniej, zaś z tytułu usług obsługi nieruchomości - odpowiednio: 11,7 mln euro wobec 10,9 mln euro.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 7,4 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 48,3 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z tytułu najmu w I-III kw. br. sięgnęły 99,5 mln euro wobec 94,5 mln euro rok wcześniej, zaś z tytułu usług obsługi nieruchomości - odpowiednio: 35,8 mln euro wobec 31,6 mln euro.

Marża brutto z wynajmu wzrosła do 95 mln euro w okresie 9 miesięcy 2023 r. (92 mln euro rok wcześniej).

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO I) wyniosły 52 mln euro w okresie 9 miesięcy 2023 r. (54 mln euro rok wcześniej), przy FFO na akcję w wysokości 0,09 euro; FFO skorygowane o jednorazowe koszty administracyjne wyniosło 56 mln euro, podano w komunikacie.

EPRA NTA wyniosła 1 223 mln euro na dzień 30 września 2023 r. (1 273 mln euro na 31 grudnia 2022 r.); EPRA NTA na akcję wyniosła 2,13 euro (9,87 zł).

Wskaźnik LTV netto wyniósł 47,3% (44,5% na 31 grudnia 2022 r.)

"Nasze wyniki odzwierciedlają obecną sytuację na rynkach, na których działamy. Rosnące stopy procentowe spowodowały spadek wyceny nieruchomości, czego skutkiem był wzrost LTV i spadek EPRA NTA. Wypłata dywidendy, działalność deweloperska oraz potrzeby inwestycyjne spowodowały wyższe niż w poprzednich kwartałach wypływy środków pieniężnych, jednakże ich poziom w spółce pozostaje na zadowalającym poziomie. Na FFO miały wpływ jednorazowe koszty administracyjne w wysokości 4 mln euro, ale przy pominięciu tych jednorazowych kosztów FFO byłoby w trendzie wzrostowym. Aktywność w zakresie najmów utrzymuje się na wysokim poziomie i jesteśmy przekonani, że ten trend utrzyma się w kolejnych kwartałach" - skomentował prezes Gyula Nagy, cytowany w komunikacie.

Obecnie GTC aktywnie zarządza portfelem nieruchomości komercyjnych, na który składa się 46 budynków komercyjnych oferujących ok. 753 tys. m2 powierzchni biurowej i handlowej do wynajęcia w Polsce, Węgrzech, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii. Ponadto Grupa realizuje 500 tys. m2 powierzchni komercyjnej w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, z których ponad 51 tys. m2 są w trakcie budowy, podano także w materiale.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)