Zysk operacyjny wyniósł 518,79 mln zł wobec 168,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 60,67 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 47,63 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 433,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 166,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 123,25 mln zł w porównaniu z 97,57 mln zł rok wcześniej.

"Zauważamy silny popyt na nowe i istniejące aktywa MLP Group w całej Europie. Firmy coraz częściej poszukują efektywnych sposobów zapewnienia odporności swoich łańcuchów dostaw i zdolności produkcyjnych poprzez onshoring (przenoszenie produkcji z Azji do Europy). Wraz z utrzymującą się ograniczoną podażą wysokiej jakości aktywów przemysłowych, te fundamenty sektora przekładają się na nienotowany w ostatnich latach wzrost czynszów. Wzrost stawek najmu był znacznie większy niż wzrost kosztów budowy co także przełoży się pozytywnie na wyniki MLP Group" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes MLP Group Radosław T. Krochta

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 10,41 mln zł wobec 15,17 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 200,59 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)