Zysk operacyjny wyniósł 32,08 mln zł wobec 42,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,99 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 1 142,29 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Po pierwszym półroczu oceniamy naszą sytuację jako dobrą. Mamy bardzo bezpieczną sytuację finansową i płynnościową, a do tego mieliśmy do czynienia z wysokim popytem i rosnącymi cenami, co przełożyło się na wzrost naszych przychodów. Jednak z uwagi na coraz wyższe ceny wszystkich kluczowych dla naszej działalności surowców, nasze marże były pod presją. Marża zysku brutto w relacji do przychodów w I półroczu spadła do 2,8% z 4,9% rok wcześniej, a marża EBIT w relacji do przychodów spadła na poziom 2% z 3,8% za pierwsze półrocze 2021 r." - skomentował prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Negatywny wpływ wzrost kosztów na prowadzoną działalność był szczególnie widoczny w II kwartale 2022 r. Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży w II kwartale o ok. 40% r/r do 799,1 mln zł, w tym okresie EBIT wyniósł -10 mln zł (-157,8% r/r), a wynik netto był na poziomie -6,7 mln zł, podano również.

Sprzedaż FO Dębica do podmiotów powiązanych w I półroczu 2022 r. wygenerowała przychody w kwocie 1 414,4 mln zł, co oznacza wzrost o 36,4% w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wzrosła o blisko 73% do 181,6 mln zł.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów wyniosła 2,1% wobec 3,8% w I półroczu 2021 r., a marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów spadła z 15,4% w I półroczu 2021 r. do 8,3% w analogicznym okresie 2022 r.

"W pierwszym półroczu 2022 r. koszty bezpośrednich surowców i materiałów na jednostkę wyrobu były wyższe: o 42,8% wobec pierwszego półrocza 2021 r. oraz o 14,3% wobec pierwszego kwartału 2022 r. Jest to wynik utrzymującego się wzrostu cen surowców na rynku. Warto jednak podkreślić, że znajdujemy się w dość bezpiecznej sytuacji finansowej, dzięki której łatwiej nam przejść przez turbulencje na globalnym rynku surowców" - podsumował prezes.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)