Zysk operacyjny wyniósł 60,65 mln zł wobec 50,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,73 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 236,01 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Największym zagrożeniem rynku mieszkaniowego, prócz czynników zewnętrznych, jest obecnie ograniczona podaż gruntów. Przewagą konkurencyjną Archicomu jest w tym zakresie stale dostosowywany do aktualnego otoczenia rynkowego harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz utrzymywanie atrakcyjnego banku gruntów, o zróżnicowanym charakterze, zabezpieczający w przyszłości budowę łącznie ponad 2.560 lokali we Wrocławiu, 143 w Krakowie oraz 257 w Warszawie i 497 w Poznaniu (grunty w Warszawie i Poznaniu są obecnie zabezpieczone przedwstępnymi umowami zakupu nieruchomości)" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 56,19 mln zł wobec 64,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego, który w najbliższych miesiącach planuje rozpocząć projekty w innych dużych, polskich miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

(ISBnews)