"Zarząd Master Pharm w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2022 z dnia 9 września 2022 roku dotyczącego powzięcia informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, informuje, że spółka w dniu 14 września 2022 roku złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonego przez GPW z dniem 23 września 2022 r., tj. z dniem określonym w decyzji KNF. Również w dniu 14 września 2022 roku spółka złożyła do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od ww. decyzji KNF, wobec czego z dniem doręczenia KNF tego oświadczenia decyzja KNF staje się ostateczna i prawomocna" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

Reklama

(ISBnews)