"Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za 9 miesięcy 2022 roku):

- przychody ze sprzedaży: 1 171 mln zł,

- zysk brutto ze sprzedaży: 81 mln zł,

- zysk netto: 11,6 mln zł (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej: 10,4 mln zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 1,2 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł w tym czasie 13 mln zł, podano także.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)