Zapisy będą przyjmowane od 16 listopada do 15 grudnia br. (w dwóch fazach). Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu przyjmowania zapisów to 20 grudnia br.

Na dzień ogłoszenia wezwania Heineken posiada 9 588 514 akcji Grupy Żywiec uprawniających do tyluż głosów i stanowiących około 93,3522% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Reklama

"Wzywający zamierza nabyć akcje jako długoterminową strategiczną inwestycję finansową. Wzywający zamierza nabyć wszystkie akcje dopuszczone do obrotu i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Faktyczna liczba akcji nabytych przez wzywającego będzie uzależniona od odpowiedzi akcjonariuszy spółki na wezwanie. Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji spółki i wycofać wszystkie akcje spółki z rynku regulowanego prowadzonego przez GPW. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW będzie uzależnione od uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w informacji.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2021 roku grupa sprzedała 10,97 mln hektolitrów piwa. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)