W Europie Środkowej i Wschodniej skoncentrowane jest 50% polskich inwestycji zagranicznych, pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, ale nowe perspektywy zaczynają otwierać się też w innych obszarach, m.in. na Bałkanach, podano.

"Pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, pod względem poziomu rozwoju - Słowenia, Estonia i Czechy, a pod względem jakości kapitału ludzkiego - Łotwa, Litwa i Rumunia. Ale pod wieloma względami bardzo atrakcyjne w ostatnich latach stały się również kraje bałkańskie, zwłaszcza Chorwacja i Serbia, a pod pewnymi względami również Macedonia Północna i Albania" - czytamy w komunikacie.

Największymi sektorami zaangażowanymi w ekspansję w regionie są przetwórstwo i handel. W ostatnich latach także wiele było firm średniej wielkości, które próbowały swoich sił w ekspansji zagranicznej, zwłaszcza w sektorze technologicznym.

"Wojna w Ukrainie niewątpliwie stanowi duże wyzwanie i źródło nowego ryzyka geopolitycznego. Niektóre rynki zostaną na długo odcięte od możliwości inwestowania - dotyczy to zwłaszcza Rosji, lecz do pewnego stopnia również Białorusi. Jednocześnie czynniki, które wpływają na ekspansję polskich firm w innych krajach regionu, pozostają aktualne" - zakończył dyrektor SpotData Ignacy Morawski, cytowany w materiale.

Reklama

(ISBnews)