W roku finansowym 2021/2022 Grupa AB wypracowała kolejne rekordowe wyniki - ponad 151 mln zł zysku netto (+22% r/r) i 231 mln zł wyniku EBITDA (+27% r/r) przy 14 mld zł sprzedaży (wzrost o 1 mld zł), podkreślono.

"Mamy za sobą bardzo udany rok finansowy oraz widzimy dalsze pozytywne perspektywy rynkowe. Realizujemy więc zapowiedzi bezpośredniego dzielenia się sukcesem z akcjonariuszami, zarówno w formie dywidendy, jak również kontynuowanego skupu akcji własnych. Priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo rozwoju działalności operacyjnej, ostrożność w wydawaniu gotówki, co jest wpisane w DNA Grupy AB. Mamy ambicję, aby godzić te dwie perspektywy" - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

Reklama

"Proponujemy dywidendę w wysokości 1,25 zł na akcję, co oznacza wzrost o 25% wobec dywidendy sprzed roku. Jednocześnie oportunistycznie proponujemy podwyższenie kwoty skupu akcji własnych do ponad 111 mln zł, co uzbroi zarząd w większe możliwości działania w interesie akcjonariuszy w tym zakresie. Jesteśmy świadomi wartości fundamentalnej akcji AB" - dodał prezes.

Trwający obecnie skup akcji własnych AB jest przewidziany do 20 grudnia 2023 roku i zakłada zakup akcji za ponad 16 mln zł w przedziale 1-79 zł za walor. Potencjalne zwiększenie puli środków do ponad 111 mln zł byłoby przesłanką do możliwej zmiany formy nabywania akcji własnych, gdyby wystąpiła taka potrzeba.

"Dotychczas, z racji relatywnie niedużej skali środków przeznaczonych na buy-back, nasze możliwości reagowania na sytuację rynkową były ograniczone. Potencjalne zwiększenie skali skupu uzasadniłoby użycie innych form skupu akcji własnych niż zakupy w trakcie sesji giełdowych, gdyby zarząd uznał, że jest to uzasadnione, oczywiście przy zachowaniu pełnej przejrzystości i równych warunków dla wszystkich akcjonariuszy" - wskazał członek zarządu ds. korporacyjnych i prawnych Krzysztof Kucharski.

Trwający obecnie okres zamknięty dla prowadzenia skupu akcji własnych skończy się wraz z publikacją raportu okresowego za III kw. 2022 roku (I kw. roku finansowego 2022/2023), co jest zaplanowane na 20 listopada br.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2021/2022 (lipiec 2021 - czerwiec 2022) miała 14,03 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)