Zysk operacyjny wyniósł 24,02 mln zł wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 454,24 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 325,47 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za III kwartał 2022 wyniosły 454 241 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku były wyższe o 40%. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 42 489 tys. zł (w analogicznym okresie 2021 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 24 243 tys. zł). Grupa kapitałowa w III kwartale 2022 roku zanotowała zysk netto w kwocie 10 931 tys. zł (w III kwartale 2021 roku zysk netto wyniósł 1 053 tys. zł). Znaczący wzrost sprzedaży jest rezultatem wejścia w fazę realizacji szeregu kontraktów pozyskanych w formule zaprojektuj i buduj. Na wynik w III kwartale 2022 roku miały także wpływ podpisane przez Spółkę Dominującą aneksy waloryzacyjne do realizowanych kontraktów" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 10,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 170,56 mln zł w porównaniu z 881,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 13,17 mln zł wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)