Strata operacyjna wyniosła 37,94 mln zł wobec 100,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 61 mln zł wobec 212,54 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 567,53 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 636,57 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2022 .r. spadła o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosła 567 525 tys. zł. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. grupa wygenerowała przychody na poziomie 2 030 114 tys. zł wobec 1 720 509 tys. zł w analogicznym okresie 2021 r. (wzrost o 18%). [...] Wynik EBITDA w III kwartale 2022 r. zmniejszył się o 71,3% w stosunku do III kwartału 2021 r. i wyniósł 60 999 tys. zł. Rentowność EBITDA w III kwartale 2022 r. była niższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2021 r. i wyniosła 10,7%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 309,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 176,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 030,11 mln zł w porównaniu z 1 720,51 mln zł rok wcześniej.

Wydobycie węgla brutto w trakcie trzech kwartałów 2022 r. spadło r/r o 3,5%, tj. o 371 tys. ton. Produkcja węgla handlowego w trakcie trzech kwartałów 2022 r. wyniosła 7 163 tys. ton, czyli o 340 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. Uzysk wyniósł 69,6% w trakcie trzech kwartałów 2022 r. wobec 70,3% w analogicznym okresie 2021 r.

Wpływ na wyniki operacyjne grupy w trakcie trzech kwartałów 2022 r. miały przede wszystkim problemy geologiczne, które wydarzyły się w III kwartale 2022 r. (w ścianie 3/VII/385 nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia), co spowodowało mniejszą produkcję węgla, a tym samym sprzedaż. Zostało to jednak skompensowane wyższymi cenami kontraktowymi w jednostce dominującej, podkreślono również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 309,55 mln zł wobec 181,96 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)