Zysk operacyjny wyniósł 10,48 mln zł wobec 10,72 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 22,58 mln zł wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,52 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 160,16 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 1,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 488,91 mln zł w porównaniu z 570,88 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł odpowiednio: 52,06 mln zł wobec 102,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

"Spółka do momentu wybuchu konfliktu dostarczała swoje produkty na rynek ukraiński (nieznaczna skala obrotów - ok 0,5 mln zł rocznie), początkowo wybuch wojny wstrzymał eksport na tym kierunku, lecz obecnie jest już on ponownie kontynuowany" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 17,34 mln zł wobec 35,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)