Synektik odnotował 19,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik - grudzień 2022) wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,63 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 28,04 mln zł wobec 4,19 mln zł, a EBITDA znormalizowana 29,78 mln zł wobec 4,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody razem sięgnęły 143,81 mln zł w I kw. r.obr. 2022/2023 wobec 35,42 mln zł rok wcześniej.

Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych osiągnął w I kwartale r.obr. 136,2 mln zł przychodów, o 382% więcej niż rok wcześniej. EBITDA segmentu wzrosła o niemal 600% do 30,3 mln zł, a rentowność EBITDA segmentu zwiększyła się o 7 pkt proc. do 22%, podkreślono.

W minionym kwartale grupa m.in. dostarczyła klientom w Polsce i Czechach 8 systemów da Vinci, jak również zakończyła instalację systemu do stereotaktycznej radiochirurgii ZAP-X w ramach projektu budowy i wyposażenia Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi w Olsztynie.

Reklama

"W 2023 rok wkroczyliśmy z backlogiem wynoszącym 38,1 mln zł i otwartymi projektami sprzedażowymi o łącznej wartości 94,4 mln zł. Inwestycje w popularyzację innowacyjnych rozwiązań medycznych, takich jak m.in. systemy robotyczne, radiochirurgia, FUS (skoncentrowana wiązka ultradźwięków), a także w edukację nt. ich przewag i unikalnej użyteczności dla opieki zdrowotnej przekładają się na systematyczny wzrost zainteresowania naszą ofertą. Jestem przekonany, że dzięki konsekwencji w kontynuacji strategii oraz mocnym fundamentom biznesowym również kolejne kwartały dostarczą powodów do inwestycyjnej satysfakcji" - powiedział założyciel i prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

"Każdy sprzedany przez nas system da Vinci zwiększa potencjał wzrostu powtarzalnych przychodów grupy w kolejnych okresach. Z kwartału na kwartał rośnie nie tylko liczba systemów użytkowanych przez ośrodki medyczne w Polsce, Czechach i na Słowacji, ale również wykorzystanie wcześniej zainstalowanych systemów. W minionym kwartale w Polsce zrealizowano ponad 1,1 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, o ok. 90% więcej niż rok wcześniej. W całym 2022 r. w Polsce wykonano około 3 tys. zabiegów ze wsparciem da Vinci, o ponad 60% więcej niż w 2021 r. W Czechach i na Słowacji w minionym roku liczba zabiegów w asyście da Vinci wzrosła o ponad 20%, do poziomu 5,7 tys. Zaangażowanie Grupy Synektik w transformację jakościową chirurgii w Polsce, Czechach i na Słowacji będzie mieć rosnący, pozytywny wpływ na wyniki grupy w kolejnych latach" - dodał wiceprezes Dariusz Korecki.

Przychody segmentu radiofarmaceutyków wzrosły w I kw. r.obr. o 6% do 7,6 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). EBITDA segmentu wyniosła 1,5 mln zł, wobec 2,1 mln zł rok wcześniej, o czym przesądził wzrost kosztów produkcji i logistyki związany z wyższymi kosztami energii i paliw.

"Stopniowo odbudowujemy rentowność biznesu, m.in. renegocjując długoterminowe umowy na dostawę radiofarmaceutyków. Liczymy, że nasze działania, w połączeniu z ograniczeniem tempa inflacji, przyniosą zauważalny korzystny wpływ na wyniki segmentu w kolejnych okresach" - skomentował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2022/2023 wyniósł 11,64 mln zł wobec 0,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)