Kampania cukrownicza 2022/2023 rozpoczęła się 6 września 2022 roku w cukrowni Miejska Górka, a zakończyła - w cukrowni w Kluczewie 31 stycznia 2023 roku. Średni czas trwania kampanii u wszystkich czterech krajowych producentów wyniósł prawie 108 dni, wyprodukowano 2 mln 007 tys. ton cukru - podsumował kampanię Związek Producentów Cukru w Polsce.

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła średnia wielkość upraw oraz plony. Wzrostowi buraków sprzyjały warunki pogodowe, szczególnie w końcowym okresie wegetacji. Pozwoliło to na osiągnięcie najwyższych na przestrzeni ostatnich pięciu lat plonów na poziome 63,51 t/ha. Niższa niż w ubiegłym sezonie była jednak polaryzacja buraka i wyniosła 16,5 proc.

W zakończonej kampanii producenci cukru podpisali umowy na uprawę i dostawę buraków cukrowych z ok. 24,3 tys. rolnikami, od których zakupili ponad 14 mln ton buraków cukrowych.

"W miarę wysokie plony buraka cukrowego z hektara nie zdołały zrekompensować mniejszej niż przed rokiem ilości przerobionych buraków oraz niższej o blisko jeden punkt procentowy polaryzacji, wskaźnik ten określa jakość korzeni buraków, im jest on większy, tym większa jest koncentracja cukrów (proc. polaryzacji). W efekcie krajowi producenci wyprodukowali o ok. 300 tys. ton mniej cukru niż podczas ubiegłorocznej kampanii" - podsumował dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce Michał Gawryszczak.

Reklama

Jak wskazuje Związek, utrzymującym się trendem obserwowanym od dłuższego czasu jest spadek liczby plantatorów buraków cukrowych. W minionej kampanii cukrowniczej było 3 tys. plantatorów mniej, w porównaniu do poprzedniego roku. Na przestrzeni 10 lat liczba plantatorów zmalała o ponad 11,5 tys. Średnia wielkość uprawy wynosi obecnie 9,17 ha.

W Polsce produkcją cukru zajmują się 4 koncerny - Krajowa Grupa Spożywcza (dawniej Krajowa Spółka Cukrowa) mająca 40 proc. rynku cukru w naszym kraju, która w 7 swoich cukrowniach uzyskała w tym sezonie ok. 917 tys. ton cukru oraz trzy spółki niemieckie posiadające łącznie 10 cukrowni - Pfeifer & Langen Polska, Suedzucker Polska i Nordzucker Polska. (PAP)

Autor: Anna Wysoczańska