Grupa Azoty poinformowała w poniedziałek, że 20 listopada, po uwzględnieniu wyników analizy wpływu transakcji na grupę oraz koncepcji budowy jej wartości przygotowanej przez niezależnego doradcę, a także rekomendacji Komitetu Sterującego Projektem, zarząd "przyjął uchwałę o podjęciu rozmów z Orlen S.A. w kierunku zaprzestania dalszych działań dotyczących potencjalnej możliwości akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. przez Orlen S.A.". Dodano, że uchwała zarządu Grupy Azoty weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Pod koniec września 2023 r. prezes Orlenu Daniel Obajtek odnosząc się do możliwości przejęcia puławskich Azotów zapewnił, że "analizy trwają. To nie jest łatwy proces, jak wiele procesów fuzji, ale jesteśmy zdeterminowani".

"Nie odchodzimy od analiz w zakresie Puław. Jesteśmy zdeterminowani w zakresie prowadzenia tych analiz, bo uważamy, że połączenie obszaru nawozowego da synergie logistyczne, finansowe i wiele innych, które będą opłacalne z punktu widzenia stabilności cen nawozów" - stwierdził wtedy.

Reklama

„Dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji"

Na początku czerwca 2023 r. zarząd Grupy Azoty informował, że podpisany został "dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji" pomiędzy Grupą Azoty Puławy, Orlenem i Grupą w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji Grupy Azoty Puławy przez Orlen.

Wskazano, że dokument reguluje zasady przekazywania informacji w ramach procesu due diligence GA Puławy. "Nie stanowi on zobowiązania żadnej ze stron do przeprowadzenia transakcji" - zaznaczono.

Obajtek podkreślił wtedy, że koncern ma doświadczenie w zakresie przejmowania firm. Przypomniał, że Orlen przejął w ten sposób Anwil, który był firmą "praktycznie bankrutującą".

„Środki finansowe pochodzące z tej transakcji mogą pozwolić na…"

W lipcu 2023 r. w oświadczeniu dla PAP Grupa Azoty informowała, że potencjalna transakcja może polegać na sprzedaży posiadanych przez Grupę Azoty SA (Tarnów) udziałów w Grupie Azoty Puławy SA. Wyjaśniono, że oznacza to, że sprzedaż tych udziałów będzie się wiązać z pozyskaniem znaczących środków finansowych przez spółkę w Tarnowie.

„Środki finansowe pochodzące z tej transakcji mogą pozwolić na przyspieszenie zarówno koniecznego i kosztownego procesu transformacji energetycznej oraz pozwolić na dodatkowe inwestycje rozwojowe” – dodano wówczas.

Grupa Azoty drugi co do wielkości producent nawozów w UE

W III kwartale 2023 r. Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 075 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 348 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 11,3 proc.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, drugi co do wielkości producent nawozów w UE, w jej skład wchodzą m.in. zakłady azotowe w Tarnowie, w Puławach, w Policach i w Kędzierzynie. ZA Puławy to największy producent nawozów w Grupie. Spółki GA produkują też m.in. melaminę, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową. Skarb Państwa ma w GA 33 proc. akcji.

Grupa Azoty Puławy należy do Grupy Azoty. Produkuje nawozy azotowe, melaminę, oraz inne chemikalia np. wodór.