Wśród innych korzyści wynikających z tego porozumienia Kacion wymienił m.in. możliwość uzyskania ubezpieczenia ryzyka inwestycyjnego podczas wspólnych polsko-ukraińskich projektów, realizowanych z myślą o odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Jak podkreślił, Kijów liczy szczególnie na "duże kompetencje" KUKE w zakresie inicjatyw związanych z "zieloną energetyką".

"Droga Ukrainy do Europy to zdolność do współpracy"

W ocenie Kociana nawiązanie tej współpracy pozwoli także włączyć do polsko-ukraińskich projektów inwestycyjnych banki z Polski, których transakcje są ubezpieczane przez KUKE.

Reklama

"Droga Ukrainy do Europy to - między innymi - zdolność do współpracy (zagranicznej). Dzisiaj poszerzyliśmy możliwości (w tym zakresie) dla klientów Oszczadbanku" - oznajmił wiceprezes.

KUKE pełni rolę oficjalnej agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych (export credit agency, ECA). Jako jedyna instytucja w Polsce oferuje ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, wspierające ekspansję krajowych eksporterów na świecie. Według danych z 2023 roku KUKE ubezpiecza transakcje sprzedaży na 120 rynkach – od Kanady po Indonezję i od Meksyku po Zjednoczone Emiraty Arabskie.