23 lutego tego roku rada nadzorcza PZU odwołała Beatę Kozłowską-Chyłę z funkcji prezesa spółki. Do czasowego wykonywania czynności prezesa została delegowana Anita Elżanowska.

Z ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa spółki wynika, że termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 marca 2024 r., a rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone od 13 do 27 marca 2024 r.

Spółka poinformowała ponadto, że przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności: doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu, wiedza o zakresie działalności Grupy Kapitałowej PZU SA, wiedza o systemie zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności spółki, wiedza z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek publicznych i wiedza o sektorze, w którym działa PZU.

W środę opublikowane zostało jednocześnie ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu PZU odpowiedzialnych za nadzorowanie zagadnień z obszarów działalności spółki, w szczególności sprzedaży indywidualnej, grupowej i korporacyjnej, produktów ubezpieczeniowych, operacji, obsługi szkód i świadczeń, inwestycji, IT i technologii, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa oraz spraw korporacyjnych.

Reklama

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków zarządu upływa 8 marca 2024 r., że rozmowy z kandydatami będą przeprowadzane od 13 do 27 marca 2024 r.

W połowie lutego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU dokonało zmian w składzie rady nadzorczej ubezpieczyciela. Odwołanych zostało siedmioro członków rady, a powołano dziewięcioro nowych.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski