Jednocześnie, RN podjęła uchwały w sprawie delegowania członków rady: Anity Elżanowskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, do czasu powołania prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz Michała Bernaczyka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU na okres 3 miesięcy, podano w komunikacie.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)