- Przedtem instytuty, które teraz wchodzą w skład sieci, również istniały i to czasem od wielu lat prowadziły badania naukowe, natomiast w obiektywnych ocenach wyniki tych badań naukowych były w zbyt małym stopniu komercjalizowane, czyli implementowane do gospodarki – mówi Janasik podczas Kongresu 590.

- My jako Łukasiewicz podejmujemy bardzo duże zaangażowanie, aby te wyniki były wdrażane. Mamy na to wiele instrumentów, ale jednym z najciekawszych jest Akcelerator Łukasiewicza. To projekt, który ma na celu tworzenie spółek kapitałowych i sprzedawanie tych spółek do przedsiębiorców, którzy są tym zainteresowani.

Więcej w materiale wideo