"Sezon 2020 powoli się kończy. Jesteśmy zadowoleni z tego, co się działo [do tej pory] w III kw. i uważamy, że skutki pandemii i walki z nią nie powinny już mieć istotnego znaczenia dla grupy. Znakiem zapytania jest kryzys gospodarczy i to, jak dużą recesję może wywołać. Niemniej jednak, zarząd uważa, że 2020 to będzie dobry rok" - powiedział Mikrut podczas wideokonferencji prasowej.

"Czwarty kwartał nie waży w wynikach. Nawet gdyby miał się w nim wydarzyć jakiś czarny scenariusz, to spodziewamy się bardzo dobrych wyników w całym roku" - dodał.

W prezentacji spółka podała, że zwykle osiąga wyższe przychody w II i III kwartale. Przychody w tych kwartałach stanowią około 65% przychodów rocznych. W miesiącach zimowych sprzedaż spada nawet do ok. 50% w stosunku do miesięcy letnich.

Według zarządu, wyniki za cały br. będą bardzo dobre, nawet jeśli w II półroczu nie powtórzą się już nadzwyczajne czynniki z I połowy roku: zwiększenie popytu na materiały dekoracyjne związane z lockdownem i efekt konsolidacji wyników węgierskiej Poli-Farbe od 15 maja."Zaskakującym wydarzeniem było zwiększenie popytu na wszystkich rynkach wywołane lockdownem, co spowodowało pozytywny efekt zwiększonej konsumpcji produktów do stosowania wewnątrz i na zewnątrz m.in. do dekoracji i zabezpieczania drewna. Śnieżka skutecznie wykorzystała ten trend i zwiększyliśmy sprzedaż na wszystkich rynkach powyżej oczekiwań. Trudno oszacować, na ile dalszy przebieg pandemii będzie miał wpływ, konsumenci powoli wracają do zachowań sprzed pandemii" - wyjaśnił Mikrut.

Dodał, że raczej nie należy oczekiwać, iż nastąpi trwała, istotna zmiana w konsumpcji farb.

W prezentacji spółka podała, że "niektóre z obecnych obserwacji wskazują, że duża część klientów finalnych grupy powróci do zachowań sprzed pandemii, tj. będzie traktować główną część wydatków na kluczowe produkty grupy przede wszystkim jako wydatki dokonywane nie częściej niż raz w trakcie jednego sezonu remontowego (dla danej nieruchomości)".

W I poł. 2020 r. spółka miała 47,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 431,1 mln zł w porównaniu z 329,48 mln zł rok wcześniej.

Dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży (64,7%) miała sprzedaż realizowana na rynku polskim, która wzrosła o 14,3% do poziomu 278,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę na rynku węgierskim w I półroczu 2020 roku wyniosły 85 mln zł i były o 62,2 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Na rynku ukraińskim grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 38,3 mln zł. Widoczny był popyt na farby i lakiery wyższej jakości, tj. z segmentów cenowych średniego oraz premium, co miało pozytywny wpływ na wyniki grupy osiągnięte w tym kraju. Na rynku białoruskim utrzymywała się niska siła nabywcza tamtejszych konsumentów. Dlatego też, przychody ze sprzedaży wyniosły 13 mln zł i były o 6,4% niższe niż rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)