Reklama

Strata operacyjna wyniosła 8,28 mln zł wobec 70,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i usług sięgnęły 130,65 mln zł w 2020 r. wobec 367,02 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku osiągnęliśmy znacznie lepsze wyniki finansowe niż w poprzednim roku, choć nadal ponieśliśmy stratę. Olbrzymia poprawa nastąpiła, pomimo że był to bardzo trudny i specyficzny okres. Z jednej strony działalność całej gospodarki, a w szczególności branży odzieżowej została mocno ograniczona z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Przełożyło się to na znaczne zmniejszenie obrotów. Duże zmiany wystąpiły także w strukturze Grupy Redan w związku ze sprzedażą udziałów w spółce Top Secret. W efekcie w sierpniu ubiegłego roku zakończona została konsolidacja wyników tej firmy i od tego czasu sprawozdawczość finansowa opiera się na raportach jednostkowych" - powiedział prezes Bogusz Kruszyński, cytowany w osobnym komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 3,83 mln zł wobec 112,48 mln zł straty rok wcześniej.

Redan w minionym 2020 r. poniósł jednostkową stratę netto w wysokości 3,8 mln zł, przy obrotach na poziomie 84,5 mln zł (w związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego Top Secret, zgodnie z MSSF15, dokonano odpisu na nieopłaconą sprzedaż do tej spółki w wysokości 7,7 mln zł, przez co obroty wykazane w sprawozdaniu wyniosły 76,7 mln zł). Wynik netto był jednak aż o blisko 109 mln zł lepszy niż w 2019 roku (wówczas dokonanych zostało szereg odpisów związanych ze spółką Top Secret oraz należności od kontrahentów działających na rynku ukraińskim i rosyjskim). Z kolei obroty w ujęciu r./r. zmniejszyły się o 46% (51% po uwzględnieniu odpisu), podano także.

"Pomimo sprzedaży udziałów w spółce Top Secret, obsługa operacji dotyczących tej marki była i pozostaje podstawowym przedmiotem naszej działalności. Redan w dalszym ciągu będzie zajmował się obsługą logistyczną towarów sprzedawanych pod marką Top Secret (kupował towary od dostawców, przechowywał na magazynie, dokonywał ich odprawy celnej, konfekcjonował przed wysyłką do sklepów lub klientów itd.) oraz ich sprzedażą poza granicami Polski. Zakładamy również systematyczną poprawę efektywności działania. Marża na sprzedaży do Top Secret w minionym roku wyniosła 11,7% (po oczyszczeniu o dokonany odpis), natomiast na 2021 prognozujemy ją na poziomie 15,4%" - dodał Kruszyński.

Według spółki, działalność Top Secret jest wciąż perspektywiczna. Duża część sklepów detalicznych znajduje się w mniejszych miejscowościach lub mniejszych centrach handlowych. W obecnej sytuacji pandemicznej widać wyraźną tendencję, że ruch klientów w takich lokalizacjach odbudowuje się znacznie szybciej, niż w topowych galeriach w dużych miastach. Dostawy towarów realizowane są w trybie just-in-time, zapewniając większą elastyczność w reagowaniu na wahania popytu. W ten sposób potencjalny nadmiar zapasu do sprzedaży w sklepach marki Top Secret został ograniczony już na początku pandemii.

"W naszej opinii, są to silne argumenty wskazujące, że Redan, który współpracuje ściśle z marką Top Secret ma potencjał do dalszego rozwoju" - podsumował Kruszyński.

W kolejnych okresach Redan, poza rozwojem sprzedaży krajowej (do spółki Top Secret) oraz zagranicznej, będzie poszukiwał także nowych klientów w zakresie obsługi logistycznej i IT.

Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki "Top Secret", które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

(ISBnews)