"Staraliśmy się nie uszczuplać inwestycji, które gwarantują nam wzrost przychodów w przyszłych okresach, dlatego będziemy realizować capex na zadeklarowanym poziomie 2,59 mld zł w 2021 roku" - powiedziała Piontek podczas wideokonferencji.

W I kwartale 2021 r. nakłady inwestycyjne w Grupie JSW wyniosły 411,8 mln zł w porównaniu do 453,8 mln zł rok wcześniej. Z kolei nakłady JSW Koks wyniosły 23,1 mln zł w I kwartale wobec 16,5 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Zastępca prezesa ds. rozwoju Tomasz Duda podkreślił, że spadek wynikał z rozkładu harmonogramu inwestycji.

"W następnych kwartałach te nakłady będą wyższe, głównie przez wydatki w segmencie koksowniczym" - dodał.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)