"Zarząd Inpro wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2020 rok w kwocie 20 020 000 zł, tj. 0,5 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, natomiast pozostała część zysku netto spółki za rok 2020 w kwocie 34 146 610,48 zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Jako dzień dywidendy zaproponowano 26 lipca, zaś jako dzień wypłaty dywidend 9 sierpnia 2021 roku.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2020 r. Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 635 umów; grupa przekazała w tym czasie łącznie 872 lokale.

(ISBnews)