O pożyczkę mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pieniądze umożliwią sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy, pomogą w zapewnieniu płynności finansowej i powrót na ścieżkę rozwoju, podano.

"Ze względu na duże zainteresowanie antykryzysowymi pożyczkami płynnościowymi przeprowadziliśmy trzy zwiększenia puli środków na ten produkt do łącznie ponad 2 mld zł. Mimo to zapotrzebowanie firm na te pieniądze przekraczało podaż. Kolejne 1,2 mld zł z pewnością ułatwi przedsiębiorcom gospodarczy restart aktywności" - powiedział członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński, cytowany w komunikacie.

Do tej pory z pożyczek płynnościowych skorzystało ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorców, wskazano również.

"Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i wiceprezes Przemysław Cieszyński podpisali umowę, która umożliwi wybranym przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucjom finansowym udzielanie pożyczek. Część funduszy BGK przekaże do pośredników finansowych, z którymi bank współpracował w zeszłym roku" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Na podstawie dotychczasowego zainteresowania MFiPR szacuje, że z pożyczek skorzysta kolejnych 1 tys. przedsiębiorców. Pośrednicy finansowi indywidualnie ustalają wysokość pożyczki dla każdej firmy. Przedsiębiorca może skorzystać z więcej niż jednej pożyczki, a ich suma nie może przekroczyć 15 mln zł, podano także.

Główną zaletą pożyczki jest jej połączenie z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe. Okres spłaty potrwa do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy, wyjaśniono.

Źródłem finansowania pożyczek jest unijny program REACT-EU (z ang. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Ma on przede wszystkim wesprzeć opiekę zdrowotną, zatrudnienie oraz małe i średnie firmy, a zarazem sprzyjać transformacji ekologiczno-cyfrowej. Komisja Europejska podzieliła wsparcie z na dwie transze. Z pierwszej Polska otrzymała dodatkowo około 7,4 mld zł. Druga transza wpłynie w październiku 2021 roku, podsumowano.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

BGK sprzedał obligacje za 1,43 mld zł, popyt: 1,55 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0328 o wartości nominalnej 329,246 mln zł oraz papiery 10-letnie obligacje serii FPC0631 o wartości nominalnej 1 103,6 mln zł wobec oferty wynoszącej minimum 1 000 mln zł, podał bank.

Popyt na obligacje wyniósł łącznie 1 547,846 mln zł.

Cena minimalna sprzedanych obligacji FPC328 wyniosła 975 zł, a rentowność: 2,154%, w przypadku papierów serii FPC0631 cena minimalna wyniosła 986,65 zł.

"Dzisiaj zostanie przeprowadzona także sprzedaż dodatkowa obligacji FPC0328 i FPC0631. Sprzedaż dodatkowa przeprowadzona zostanie na zasadach analogicznych jak dla obligacji skarbowych" - czytamy też w komunikacie. Termin składania ofert upływa o godz. 14:15.

Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów.

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.