"Przewiduje się, że wzrost gospodarczy na świecie wyniesie 6% w 2021 r. i 4,9% w 2022 r. Globalna prognoza na 2021 r. pozostaje bez zmian w stosunku do kwietnia 2021 r., ale z pewnymi korektami. Perspektywy dla rynków wschodzących i rozwijających się zostały nakreślone na 2021 r., zwłaszcza dla Azji wschodzącej. Natomiast prognoza dla gospodarek rozwiniętych jest korygowana w górę. Zmiany te odzwierciedlają rozwój pandemii i zmiany w zakresie wsparcia prowadzonych polityk. Podwyższenie o 0,5 pkt proc. na 2022 r. to w dużej mierze wynik prognoz dla zaawansowanych gospodarek, w szczególności Stanów Zjednoczonych, z uwzględnieniem planowanych przepisów dodatkowego wsparcia fiskalnego w II poł. 2021 r. i poprawy wskaźników dot. sytuacji zdrowotnej" - czytamy w raporcie "World Economic Outlook. July 2021".

Fundusz prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 7% w tym roku i o 4,9% w roku przyszłym (co oznacza zmiany prognoz wobec kwietnia odpowiednio o: +0,6 pkt i +1,4 pkt).

Reklama

Prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB wzrośnie o 4,6% w 2021 r. i o 4,3% w 2022 r. (odpowiednio: +0,2 pkt i + 0,5 pkt wobec oczekiwań z kwietnia).

W przypadku Niemiec prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi 3,6% (bez zmian wobec prognoz z kwietnia) oraz 4,1% w 2022 roku (+0,7 pkt wobec kwietnia).

MFW prognozuje też, że PKB Chin zwiększy się w tym roku o 8,1% (- 0,3 pkt wobec kwietnia) i o 5,7% w roku przyszłym (+0,1 pkt wobec kwietnia).

(ISBnews)