Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował w poniedziałek, że przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych. Przekonywał on, że na zmianie zyska 18 mln podatników. Dwie trzecie emerytów przestanie w ogóle płacić podatek PIT, a dla 90 proc. podatników, to jest 23 mln osób zmiany podatkowe maja być korzystne albo neutralne. W wyniku zmian 9 mln osób ma przestać płacić podatek PIT, a w kieszeniach podatników pozostać ponad 8 mld zł.

"Wprowadzana w Polsce reforma to pierwsza tak duża zmiana w polskich podatkach od 30 lat. Problemem było dotychczas relatywnie wysokie opodatkowanie niskich płac oraz stosunkowo niewielki klin dla dobrze zarabiających osób, zwłaszcza tych którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniając nikogo i świadcząc usługi bliższe pracy na etacie, niż realnemu prowadzeniu firmy" - wskazał dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Przypomniał, że w ramach reformy kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. zł. Zmieni się także drugi próg podatkowy - z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł. "Proponowana kwota wolna oznacza zbliżenie polskiego systemu do tych funkcjonujących w wielu bogatszych państwach, takich jak Holandia, czy Niemcy. Reforma zmniejszy różnicę w opodatkowaniu między jednoosobową działalnością gospodarczą, a umową o pracę. Polska nadal będzie jednak miała znacznie mniej progresywny system podatkowy od Francji, czy Włoch. Oznacza to, że zmiany nie są radykalne" - zauważył Arak.

Dyrektor dodał, że można też mieć nadzieję, że zmiany zmniejszające korzyści podatkowo-składkowe z prowadzenia jednoosobowej działalności doprowadzą do uporządkowania systemu. "Zachęcą do zawierania umów o pracę, tam gdzie jednoosobowa działalność nie wynikała z motywacji rynkowych czy chęci realnego rozwijania firmy, a wyłącznie z oczekiwanych oszczędności. Takiej zmianie powinny też sprzyjać inne ogłaszane projekty, np. w zasadach opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego i rozszerzanie tzw. estońskiego CIT-u. Szeroko patrząc na wprowadzane zmiany trzeba podkreślić, że ich celem jest większa sprawiedliwość systemu i wsparcie konsumpcji wśród najuboższych grup społecznych" - podsumował Arak.

Reklama

Wiceminister finansów Jan Sarnowski tłumaczył w poniedziałek, że reforma podatkowa będzie się składać z trzech pakietów. Pierwszy pakiet zmieni system podatkowy "w kierunku większej sprawiedliwości" i zawierać będzie podniesienie kwoty wolnej i zmiany dotyczące składki zdrowotnej czy podniesienie progu podatkowego i zmiany w uproszczonych formach opodatkowania.

Druga część pakietu to pakiet ulg i zachęt, który był już prezentowany i konsultowany przez resort finansów. To kilkanaście ulg, uproszczeń i rozwiązań nakierowanych na konkretne kategorie przedsiębiorców. Chodzi tu m.in. o małe i średnie firmy, duże międzynarodowe holdingi, przemysł innowacyjny.

Trzeci zestaw przepisów to pakiet uszczelnień systemu podatkowego, który będzie bardzo ważnym elementem finansowania tej reformy. Sarnowski wskazał, że rząd planuje, że 6 z 8 mld zł, które ma kosztować reforma podatkowa w ramach tzw. Polskiego Ładu, zostanie pokryte właśnie z uszczelnienia systemu podatkowego.

Przedstawiciel MF tłumaczył, że wejście w drugi próg podatkowy będzie zaczynało się od miesięcznych dochodów przekraczających 12 tys. zł. Sprecyzował, że wyrównane płacenia składki zdrowotnej będzie oznaczało, że wszyscy, bez względu na to, jaką mają formę zatrudnienia, zapłacą taką samą składkę zdrowotną - ma ona wynosić 9 proc. od osiąganych dochodów, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. (PAP)

autor: Michał Boroń