Spółka PDC Industrial Center 130, będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics - jednostki zależnej emitenta - oraz PG Dutch Holding z siedzibą w Amsterdamie i Investar Financial Corporation z siedzibą w Irving, Texas, zawarły przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na których spółka celowa realizuje projekt logistyczno-magazynowy z firmą BGO Warsaw III Propco, poinformowano.

"Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Konotopa w gminie Ożarów Mazowiecki, w powiecie warszawskim zachodnim i prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków [...]. Na nieruchomości spółka celowa prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą najmu nieruchomości lub jej części. Wstępna cena sprzedaży nieruchomości wynosi ok. 49 351 311 euro netto" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży zostanie uaktualniona na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, stosownie do mechanizmu wskazanego w treści umowy przedwstępnej, zastrzeżono.

"Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić do 31 grudnia 2021 r., przy czym termin ten może zostać przedłużony na zasadach wskazanych w umowie przedwstępnej. Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalnym oraz prawnym, w tym uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, w szczególności od uzyskania interpretacji podatkowych" - czytamy dalej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)