Polskie firmy powinny mocniej skupić się na poprawie kompetencji i praktyk zarządczych menedżerów. Takie działania mogłyby poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw, zaznaczono.

"Około połowa polskich firm nie stosuje podstawowych technik usprawniających zarządzanie firmą, takich jak miesięczny pomiar realizacji celu sprzedażowego, regularny marketing czy przyznawanie awansów tylko na podstawie zasług lub efektywności. Firmy mikro (1-9 pracowników) oraz przemysłowe stosują najmniejszą liczbę dobrych praktyk zarządczych. Jednocześnie, w następstwie pandemii COVID-19, tylko niewielka część firm usprawniła swoje praktyki zarządcze" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Wynika z niego też, że połowa firm nie szkoli swoich pracowników w zakresie kompetencji i praktyk zarządczych menedżerów, a 2/3 pracodawców sądzi, że umiejętności ich pracowników są na odpowiednim poziomie. Tymczasem porównania międzynarodowe wskazują, że poziom kompetencji cyfrowych pracowników w Polsce kształtuje się wyraźnie poniżej średniej europejskiej.

"Im bardziej cyfrowo dojrzała jest firma, tym lepsze są jej wyniki sprzedażowe na przestrzeni czterech edycji badania. Raport wskazuje, że technologie cyfrowe mają potencjał w pomaganiu firmom w łagodniejszym przejściu przez czasy pandemii. Zyski z przyjmowania rozwiązań cyfrowych mogą być dodatkowo szczególnie duże w Polsce, gdzie obserwuje się jeden z najniższych stopni digitalizacji firm w Unii Europejskiej. Dane z Raportu Digital Economy and Society Index (DESI) przygotowywanego przez Komisję Europejską wskazują, że skala cyfryzacji plasuje polskie firmy na czwartym miejscu od końca w UE. Polska wypada gorzej od kilku krajów o podobnym poziomie rozwoju jak np. Chorwacja czy Słowacja" - czytamy dalej.

Pomimo zaległości w cyfryzacji, ponad 50% polskich firm uważa, że nie potrzebuje dalszej digitalizacji. Tak duży odsetek przedsiębiorstw, przy jednoczesnym widocznym opóźnieniu technologicznym, wskazuje na zawodność rynku. Dalsze działania zwiększające świadomość są niezbędne i powinny skupiać się zwłaszcza na firmach mikro, gdzie odsetek właścicieli firm uważających, że digitalizacja jest nieistotna jest największy i wynosi 67%, podano również.

Badanie "Business Pulse Survey" jest prowadzone przez Bank Światowy w ponad 30 krajach na świecie. W Polsce badanie jest realizowane wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest lepsze zrozumienie wpływu pandemii COVID-19 na firmy w Polsce, a dzięki temu lepsze dopasowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców.

W 4. edycji badania, przeprowadzonego w modelu badania panelowego, wzięło udział 426 firm.