Strata operacyjna wyniosła 4,47 mln zł wobec 5,57 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,75 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 0,94 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Dzięki pracy oraz wysiłkom podjętym w I półroczu, spółka wypracowała w tym okresie 143 tys. zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, wobec 43 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie w roku poprzednim. Wynik netto wyniósł -4,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to -5,6 mln zł. Wartość EBITDA na koniec czerwca 2021 roku wynosiła -4,3 mln zł, w porównaniu do -5,3 mln zł osiągniętych w I połowie 2020 roku. Pierwsze rezultaty komercjalizacji naszych produktów stanowią istotną motywację do dalszej pracy nad wdrożeniami opracowanych przez nas technologii do zastosowań przemysłowych" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

"W I półroczu 2021 realizacja naszych strategicznych projektów została sfinansowana dotacjami w łącznej kwocie 1 722 tys. zł (tym 605 tys. refundacji ujętych w przychodach w rachunku wyników oraz 1 117 tys. zaliczek ujętych w bilansie w rozliczeniach międzyokresowych), w porównaniu do 893 tys. zł w I półroczu zeszłego roku" - podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półr. 2021 r. wyniosła 4,72 mln zł wobec 5,63 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)