"W zakresie realizowanej optymalizacji sieci sprzedaży, obecny plan zakłada zmniejszenie sieci o ponad 110 placówek" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał, że przejęcie Euro Banku spowodowało bardzo znaczny wzrost liczby placówek. Na koniec czerwca 2019 r. liczba oddziałów ogółem (w tym Euro Banku) wyniosła 839 i od tego czasu została zredukowana o 73 placówki - do 766 oddziałów na koniec półrocza.

W maju bank informował, że plan zakłada zmniejszenie w 2020 r. sieci o ponad 60 placówek i zatrudnienia o 260 etatów (już ogłoszone w styczniu i częściowo zrealizowane w I kw. 2020 r.).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)