"Jeśli chodzi o wynik odsetkowy, to 2021 rok będzie pierwszym, w którym będziemy mieli pełny efekt obniżki stóp procentowych RPP, więc I kwartał będzie na pewno mocno poniżej I kwartału roku 2020" - powiedział wiceprezes Rafał Kozłowski podczas wideokonferencji.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 458 mln zł w IV kw. i był o 6,5% niższy r/r. W całym roku sięgnął 10,15 mld zł wobec 10,29 mld zł rok wcześniej (spadek o 1,4%).

"W ciągu roku spodziewam się wciąż niższych wyników w kwartale pierwszym, a potem nadrabiania tych wyników w kolejnych kwartałach tak, że cały rok będzie pewnie porównywalny z rokiem 2020" - dodał wiceprezes.

Kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 2,76% na koniec IV kw. wobec 3,33% rok wcześniej.

Jak zaznaczył wiceprezes Piotr Mazur, rezerwy kredytowe PKO BP w tym roku mogą lekko spaść w ujęciu rocznym.

"Chcieliśmy dotworzyć wszystkie możliwe rezerwy w roku 2020 po to, żeby wejść z takim trochę otwartym polem w rok 2021. I stąd nasza percepcja postrzegania roku 2021 r. jest dużo bardziej optymistyczna" - powiedział Mazur.

"Biorąc pod uwagę to, jak zachowuje się nasz portfel oraz to, ile rezerw już w 2020 roku utworzyliśmy, myślę, że możemy z dużym optymizmem otwierać się na nową sprzedaż, czyli np. to, co zrobiliśmy w I kw. tego roku - otwarcie się na kredyty hipoteczne. Mamy też plany dalszego poluzowania w innych rynkach. I również to daje nam podstawę do tego, że rezerwy w roku 2021 mają szansę być lekko niższe niż w roku 2020" - podkreślił.

Koszty działania ogółem wyniosły 5,98 mld zł w 2020 roku i były niższe o 0,6% r/r, zaś z wyłączeniem kosztów regulacyjnych spadek wyniósł ponad 5%. W IV kw. koszty wyniosły 1,42 mld zł i były niższe o 7% r/r (10,7% niższe r/r bez kosztów BFG).

"Przy wzroście kosztów BFG, baza kosztowa jest w zasadzie stabilna. Spodziewamy się, że w kolejnych okresach będziemy notować podobne wyniki do tych, które notowaliśmy w kwartale trzecim czy czwartym, natomiast też spodziewamy się zmian w składkach na BFG. W odpowiedzi na postulaty Komitetu Stabilności Finansowej, nastąpi najprawdopodobniej wydłużenie okresu dojścia do poziomów docelowych, co powinno skutkować zmniejszenia obciążeń na BFG już roku 2021" - powiedział Kozłowski.

Koszty regulacyjne wyniosły 778 mln zł w 2020 r. wobec 537 mln zł rok wcześniej.

PKO BP podał dziś, że według wstępnych nieaudytowanych wyników w 2020 roku miał 2 645 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 031 mln zł zysku rok wcześniej. Wyniki za IV kw. i cały rok mogą jednak podlegać modyfikacjom ze względu na kwestie kredytów frankowych.

"W tym roku raport roczny grupa PKO BP opublikuje 30 kwietnia. Związku z tym wszystko, co zdarzy się do 30 kwietnia może mieć wpływ na te wyniki, które dzisiaj pokazujemy. Mogą się zdarzyć pewne elementy korygujące i wtedy będziemy w sprawozdaniu z 30 kwietnia je uwzględniać. W szczególności może dotyczyć to walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, bo przed nami chociażby uchwałę Sądu Najwyższego" - powiedział Kozłowski.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)