Reklama

"Zwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 738 411 718,72 zł w następujący sposób:

- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 369 205 859,36 zł,

- kwotę 369 205 859,36 zł pozostawia się niepodzieloną" - czytamy w projekcie uchwały.

Wcześniej zarząd Santander Bank Polska zarekomendował zatrzymanie całości zysku wypracowanego 2020 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku i pozostawienie niepodzielonej pozostałej części zysku, biorąc pod uwagę zalecenie i oczekiwanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Santander Bank Polska odnotował 1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 2 138,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 738,41 mln zł wobec 2 113,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)