"Tym samym spełnił się jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Białoruś określonych w warunkowej umowie sprzedaży zawartej w dniu 26 lutego 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W lutym br. Getin Holding wraz ze swoją spółką zależną Getin International w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (GISA) zawarł z ZAO Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku na Białorusi (MTB), jako kupującym, warunkową umowę sprzedaży ok. 99,999% akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku na Białorusi za kwotę 50 mln rubli białoruskich (co stanowi równowartość 71,28 mln zł).

Idea Bank Białoruś prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje swoją działalność na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych. Podstawowymi produktami banku są kredyty gotówkowe, karty kredytowe, depozyty, rachunki bieżące oraz karty debetowe. Na dzień 30 września 2020 r. suma bilansowa Idea Bank Białoruś wynosiła 727,93 mln zł, natomiast suma kapitałów własnych 130,29 mln zł.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.