Jak podano w projektach uchwał, łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych nie przekroczy 10% wartości kapitału zakładowego banku, tj. 125 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł. Cena akcji będzie nie wyższa niż 95% wartości księgowej.

Reklama

Akcjonariusze zdecydują o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 4,5 mld zł z przeznaczeniem na skup akcji własnych.

Jak podano, w ocenie zarządu, bank posiada nadwyżkę kapitałów, a co za tym idzie funduszy własnych, odzwierciedlaną poprzez poziomy współczynników wypłacalności oraz dźwigni, pozwalających na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych.

"Biorąc pod uwagę sytuację płynnościową banku, określaną m.in. poprzez wysokość wskaźników płynności, bank będzie w stanie sfinansować skup do 10% akcji własnych i nie wpłynie to na pogorszenie płynności finansowej banku. Zaproponowana konstrukcja odkupu akcji własnych umożliwi zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w nim na równych i przejrzystych zasadach, zaś biorąc pod uwagę wyposażenie kapitałowe banku będące na bezpiecznym poziomie, nie zakłóci rozwoju działalności biznesowej i realizacji celów strategicznych" - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto, bank utrzyma bufor kapitałowy na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, jak również na pokrycie ewentualnych dodatkowych potrzeb kapitałowych związanych z zaangażowaniem w kredyty walutowe, zaznaczono.

W ub. tygodniu zarząd PKO Banku Polskiego przyjął politykę dywidendową, zakładającą m.in., że dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów jest skup akcji własnych w celu ich umorzenia.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)