"Jednocześnie zgodnie z uchwałą rady nadzorczej banku z dniem 13 czerwca 2021 r. zakończona zostanie delegacja pana Mikołaja Jerzego Handschke, członka rady nadzorczej banku, do wykonywania czynności wiceprezesa zarządu banku odpowiedzialnego za obszar finansów" - czytamy w komunikacie.

Radomir Gibała jest ekonomistą i doświadczonym menedżerem z blisko 20-letnią praktyką krajową i międzynarodową w realizacji projektów dla sektora finansowego oraz usług profesjonalnych m.in. z zakresu rozwoju biznesu oraz opracowania i implementacji strategii biznesowych. Posiada bardzo dobrą znajomość otoczenia ekonomicznego oraz międzynarodowych rynków finansowych. Przez ostatnie lata związany był z firmą doradczą Baker McKenzie, gdzie od 2012 roku jako członek komitetu zarządczego oraz dyrektor rozwoju biznesu był odpowiedzialny m.in. za doradztwo strategiczne, opracowywanie i wdrażanie strategii biznesowych, poprawę efektywności finansowej, wprowadzanie zmian organizacyjnych oraz za rozwój współpracy z instytucjami finansowymi. W ramach realizowanych projektów mających na celu poprawę efektywności finansowej odpowiadał m.in. za zaprojektowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych, systemów informacji zarządczej, zarządzanie relacjami z klientami oraz inicjatywy zwiększające efektywność zarządzania kosztami oraz rachunkiem przepływów finansowych, wskazano również.

Do czasu powołania w skład zarządu banku Jacek Polańczyk pełnił funkcję dyrektora Działu Marketingu w Alior Banku. Wcześniej związany z sektorem paliwowo-energetycznym, pracował w Polskiej Grupie Energetycznej oraz w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, gdzie pełnił m.in. stanowisko dyrektora Departamentu Marketingu. Dysponuje doświadczeniem z zakresu wielu gałęzi prawa, w tym prawa spółek handlowych i prawa podatkowego, które pozyskał w renomowanych kancelariach prawnych i służbie cywilnej, pracując m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa. Ma wieloletnią praktykę zawodową na stanowiskach zarządczych.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)