"Ratingi IDR i SR [tj. rating wsparcia] ING BSK odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony ING Bank NV (AA-/negatywna/a+), gdyby było ono wymagane. Odzwierciedla to nasz pogląd, że Polska jest strategicznie ważnym rynkiem dla spółki-matki. Pozytywnie oceniamy również solidne i długie doświadczenie banku we wspieraniu celów grupy, poparte dotychczasowymi dobrymi wynikami ING BSK. Naszym zdaniem, jakiekolwiek wymagane wsparcie dla banku byłoby nieistotne w stosunku do zdolności spółki dominującej do jego udzielenia. Negatywna prognoza odzwierciedla perspektywę spółki-matki" - czytamy w komunikacie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

Reklama

(ISBnews)