"Wzrost stopy referencyjnej NBP o 40 pb z 0,10% do 0,50%, zgodnie z decyzją RPP z 6.10.2021, powinien przełożyć się na poprawę wyniku odsetkowego Grupy Alior Bank w 2022 roku o ok. 130-150 mln zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

6 października RPP nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)