"Od czasu ogłoszenia przez przewodniczącego KNF w grudniu zeszłego roku pewnego schematu podejścia do ugód w sprawie kredytów frankowych, bank bardzo intensywnie włączył się w prace międzybankowego zespołu i pracujemy w tej chwili nad uzyskaniem właściwych zgód korporacyjnych. Jesteśmy w tym programie aktywni i będziemy informować rynek o kolejnych krokach" - powiedział Hann.

"Od strony operacyjne bank, co do zasady, jest gotowy, natomiast pracujemy jeszcze nad całym harmonogramem od strony zgód korporacyjnych" - dodał.

Wiceprezes Banku Arkadiusz Garbarczyk powiedział, że łącznie na koniec trzeciego kwartału do sądów wpłynęły 582 pozwy związane z kredytami frankowymi.

"Jeśli chodzi o tempo napływu tych pozwów to w ostatnich dwóch kwartałach ono się ustabilizowały na poziomie około 30-33 pozwów średnio miesięcznie" - stwierdził wiceprezes.

Zapytany o to, jakie są przewidywania banku co do dalszego napływu pozwów, Garbarczyk powiedział, że wszystko zależy od tego "jak będzie wyglądał rynek, jak będzie atrakcyjny program ugód, jeśli będzie i jak to będzie wyglądało w innych bankach".

Dodał, że ostatnie podwyżki stóp procentowych "trochę" zniechęcają klientów do przejścia na rozliczenie kredytów walutowych na polskie złote.