Reklama

"W tym roku mamy stratę, czyli uważamy, że co najmniej w ciągu najbliższych dwóch lat nie będzie miejsca na dystrybucję dywidendy, przynajmniej przy tym scenariuszu, który sobie założyliśmy" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas prezentacji strategii.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 822,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 131,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium przedstawił dziś strategię na lata 2022-2024, która zakłada osiągnięcie 2 mld zł powtarzalnego zysku netto oraz powtarzalny zwrot z kapitału (RoE) na poziomie około 14% w 2024 roku. Celem jest także zwiększanie liczby aktywnych klientów o ok. 100 tys. netto rocznie do ponad 3 mln w 2024 roku.

Nowa strategia nie obejmuje pozyskiwania nowych aktywów bankowych.

"Nie przewidujemy żadnych akwizycji. Transakcję EuroBanku mogliśmy przełożyć na silne synergie" - powiedział prezes Joao Bras Jorge.

"Oczywistą rzeczą jest, że tych rezerw na franki szwajcarskie nie będziemy mogli przeznaczyć na akwizycje kapitału" - dodał prezes.

Wartość rezerw utworzonych na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych z portfela udzielonego przez Bank Millennium wyniosła 2 375,3 mln zł na koniec września 2021 r.

Według prezesa, główny akcjonariusz banku - portugalski Millennium bcp nie planuje wyjścia z polskiego rynku.

"Niektórzy gracze wyszli z rynku. Wydaje się, że my będziemy tutaj [...] Przeszłość nam pokazuje, że jednym z najbardziej zaangażowanych podmiotów na rynku polskim jest Millennium bcp - strategiczny właściciel Millennium Bank Polska, więc wydaje się, że tutaj nie ma takiego prawdopodobieństwa" - powiedział prezes odnosząc się do pytania, czy jest ryzyko, że główny akcjonariusz może zdecydować o wyjściu z polskiego rynku.

Bicho poinformował, że w ramach wymogów MREL bank planuje wkrótce emisję instrumentów kwalifikujących się do MREL.

"My przewidujemy pierwszą emisję tych instrumentów w ciągu najbliższych kilku miesięcy, powiedzmy do II kwartału 2022 roku. Chociaż będzie to kosztowne, nie będzie to miało znaczącego wpływu na nasze wyniki na początku. Plan na następne lata będzie zależał od celów, które będą aktualizowane w miarę upływu czasu" - zaznaczył wiceprezes.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)