Reklama

"Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że 8 marca 2022 roku podjął decyzję o przedłożeniu walnemu zgromadzeniu propozycji uchwały o przeznaczeniu z zysku netto wypracowanego przez bank w roku 2021 kwoty 689 530 000 zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 30% jednostkowego zysku netto banku. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 5,3 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Wysokość proponowanej dywidendy jest również zgodna z wcześniejszą intencją zarządu banku odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2021 rok, która została przedstawiona 3 lutego 2022 r., podkreślono.

"Jednocześnie zarząd banku zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na dzień 15 kwietnia 2022 roku, a terminu wypłaty na dzień 4 maja 2022 roku" - czytamy dalej.

Na początku marca bank podał, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ocenia, że ING Bank Śląski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku netto za 2021 rok. ING BSK podtrzymał wówczas intencję zarekomendowania przeznaczenia na dywidendę ok. 30% zysku jednostkowego za ub.r.

Według wstępnych niezaudytowanych danych, w ujęciu jednostkowym zysk netto ING Banku Śląskiego w 2021 r. wyniósł 2 308,3 mln zł wobec 1 337,6 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)