"Na koniec marca 2022 r. 4 banki komercyjne wykazały łączną stratę w wysokości 0,5 mld zł. Banki te miały ok. 4,9 % udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 6,7 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

W okresie trzech miesięcy br. wynik z odsetek wzrósł o 54,8% do 16,89 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 4,73 mld zł i był o 15,6% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 117,6% r/r do 8,46 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 17% r/r do 11,03 mld zł rok wcześniej.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 1,72 mld zł (spadek o 9,5% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec marca 2022 r. wyniósł 5,64% (wobec 4,86% miesiąc wcześniej i 2,1% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,45% (wobec odpowiednio: 0,39% i 0,04%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w grudniu 2021 r. na poziomie 19,46% (TCR) i 17,49% (T1).

"Według stanu na koniec 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisała Komisja.

Na koniec marca 2022 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 502 banki spółdzielcze oraz 36 oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych.