Wynik z tytułu odsetek wyniósł 586,68 mln zł wobec 703,52 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 201,59 mln zł wobec 189,59 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 84,07 mld zł na koniec III kw. 2022 r. wobec 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. bank miał 322,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 382,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,7% na koniec III kw. wobec 15,30% rok wcześniej. Wskaźnik Tier1 wyniósł 12,43% wobec 13,48% na koniec III kw. 2021 r.

Wskaźnik ROE wyniósł 7,6% na koniec III kw. wobec 7,8% rok wcześniej. Wskaźnik C/I wzrósł do 50,4% na koniec września z 44% rok wcześniej.

NPL wyniósł 10,98% wobec 12,75% na koniec III kw 2021 r.

"Na dzień 30 września 2022 roku, mimo negatywnego otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji geopolitycznej, grupa nie obserwuje istotnie negatywnego wpływu na jakość portfela kredytowego. Udział kredytów przeterminowanych o 30 dni w portfelu regularnym na dzień 30 września 2022 r. wyniósł 0,65% wobec poziomu 0,5% na dzień 31 grudnia 2021 roku" - czytamy w raporcie.

"Poziom odpisów na ekspozycje zaklasyfikowane do Koszyka 1 i Koszyka 2 na dzień 30 września 2022 roku wynosi ok. 1,21 mld zł i stanowi wzrost o ok. 4,7% wobec poziomu utrzymywanego na dzień 31 grudnia 2021 roku" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 297,88 mln zł wobec 329,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)