"Rada Ministrów przyjęła projekt, który daje szansę na kontynuowanie wakacji kredytowych w 2024 r. Z analizy sytuacji kredytobiorców cały czas wynika, że rata - pomimo pierwszych obniżek stóp procentowych - nadal jest znacząco wyższa, najczęściej około dwukrotnie wyższa, niż ta, która była w momencie zawierania kredytu. W związku z tym kontynuowanie wakacji kredytowych dla ok. 1 mln osób jest koniecznością" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że osoby, których kredyt nie przekracza 400 tys. zł będą mogły skorzystać z wakacji bez kryteriów. Natomiast w przypadku osób, u których kwota kredytu jest wyższa niż 400 tys. zł, ale niższa niż 800 tys. zł, będą mogły mieć taką możliwość wówczas, gdy miesięczna rata kredytu będzie wyższa niż 50% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia z ostatnich trzech miesięcy.

Jak podkreślił minister, "w praktyce ponad 1 mln osób skorzysta z wakacji kredytowych, z czego ponad 90% to są kredytobiorcy posiadający kredyty poniżej 400 tys. zł".

W projekcie założono, że z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w styczniu 2024 r.

Reklama

Rzecznik rządu Piotr Muller zapowiedział, że projekt zostanie przesłany zarówno do Sejmu tej kadencji, jak i do Sejmu przyszłej kadencji.