Większość respondentów (83 proc.) planuje poszerzyć ofertę zrównoważonego finansowania, wynika z trzeciej edycji raportu "Zielone finanse po polsku" opracowanego przez PwC Polska. Dwie z 12 badanych instytucji planuje na obecnym etapie podnieść koszty dla klienta w przypadku finansowania tzw. "brudnych" inwestycji lub działalności.

"Podobnie jak w ostatniej edycji naszej ankiety, wdrożenie regulacji i wytycznych nadzorczych oraz rozwój zielonej oferty produktowej to priorytetowe obszary, na których banki planują koncentrować swoje działania w 2024 roku (odpowiednio 75 proc. oraz 67 proc. ankietowanych). Na trzecim miejscu znajduje się realizacja przyjętej strategii ESG (58 proc.)" - czytamy w raporcie.

Walka z emisją CO2

Reklama

"Najczęściej (83 proc.) wskazywano rozwój dotyczący kredytów na inwestycje mające na celu ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych (realizujących taksonomiczne cele łagodzenia zmian klimatu lub adaptacji do zmian klimatu) oraz kredytów z dopłatami z krajowych lub unijnych funduszy wsparcia transformacji środowiskowej lub przejścia na zrównoważoną gospodarkę (58 proc.). Jest to wyraźna odpowiedź na rosnące unijne wymogi nadzorcze, trendy rynkowe i oczekiwania części klientów" - czytamy dalej.

Zdecydowana większość ankietowanych podmiotów (75 proc.) deklaruje wprowadzenie dodatkowych usług wspierających transformację swoich klientów.

ESG też istotne

"Dwie z 12 badanych instytucji planuje na obecnym etapie podnieść koszty dla klienta w przypadku finansowania tzw. 'brudnych' inwestycji lub działalności. W zeszłym roku żaden bank tego nie rozważał. Może to być początek trendu rekompensowania przez banki kosztu ryzyka związanego z czynnikami ESG. Jednocześnie duża część banków, zwłaszcza posiadających zagranicznego właściciela, deklaruje w swoich strategiach ESG odejście od finansowania paliw kopalnych oraz produkcji energii elektrycznej z tych paliw, albo już wycofała się z takiego finansowania, co może wkrótce stanowić istotny problem w finansowaniu bieżącej działalności oraz w transformacji tych sektorów (niedostępność kredytu obrotowego, inwestycyjnego czy też mniejszy popyt/wyższe oczekiwane zwroty w przypadku papierów dłużnych tych firm). Brak skoordynowania działań banków z krajowym planem na rzecz transformacji energetycznej może stać się dużym wyzwaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju" - czytamy dalej.

Większość banków uwzględnia przynajmniej niektóre ryzyka ESG w procesach kredytowych, przede wszystkim dla klientów strategicznych i korporacyjnych, a część z nich również w kredytach dla małych i średnich firm (SME). W tych grupach klientów najczęściej uwzględnia się ryzyka klimatyczne fizyczne i transformacji (najczęściej związane ze zmianami technologii oraz przepisów prawa i standardów), a także ryzyka społeczne (tutaj najczęściej prawa człowieka w łańcuchu dostaw i prawa pracownicze). Inne ryzyka środowiskowe, np. dotyczące bioróżnorodności, dostały zdecydowanie mniej wskazań.

Ten trend będzie jeszcze zyskiwać na znaczeniu

"W obliczu aktualnych i nadchodzących regulacji (w tym Taksonomii i dyrektywy ws. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) kierowanie uwagi na ryzyko klimatyczne oraz kwestie związane z prawami człowieka, prawami pracy i standardami pracowniczymi będzie przybierało na znaczeniu" - wskazano także.

Podobnie jak w 2022 roku badane instytucje wskazują opracowanie jednolitych zasad interpretacji wymogów regulacyjnych w zakresie ESG w sektorze bankowym (92 proc.) oraz stworzenie sektorowej bazy danych na temat ryzyka ESG swoich klientów (75 proc.) jako najbardziej pożądane rozwiązania systemowe, które pomogłyby w realizowaniu inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju, zaznaczono też w raporcie.

Trzecia edycja raportu przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród banków w Polsce przez PwC od lipca do września 2023 roku. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele 12 banków (grup bankowych), których aktywa odpowiadają za około 66 proc. całej sumy bilansowej polskiego sektora bankowego.

(ISBnews)