"Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane UKNFmaksymalny koszt roczny, przy założeniu, że z instrumentu skorzysta 100 proc. uprawnionych, to ok 3,6 mld zł. Jednocześnie przy założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych, jak z poprzednich wakacji kredytowych, szacuje się koszt dla sektora bankowego na poziomie 2,5 mld zł" - podano w OSR.

Zmiany w ustawie o tzw. wakacjach kredytowych

Rząd we wtorek ma się zająć przedłużeniem wakacji kredytowych. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Reklama

W piśmie do Sekretarza Rady Ministrów, minister finansów Andrzej Domański wyjaśnił ponadto, że z wakacji będzie można skorzystać dwukrotnie w drugim kwartale tego roku, a w kolejnych dwóch kwartałach będzie można zawiesić po jednej racie.

Maksymalna wysokość kredytu

"Jednocześnie w załączonym projekcie proponuje się ustanowienie nowego progu wartości udzielonego kredytu na poziomie 1,2 mln zł. Ustanowienie tego progu na poziomie trzykrotności średniej wartości kredytu uniemożliwi z jednej strony skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych przez osoby niepotrzebujące takiego wsparcia, a z drugiej strony - uwzględni ceny nieruchomości mieszkalnych w dużych miastach" - dodano. We wcześniejszej wersji projektu były to 2 mln zł.

Z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać kredytobiorcy, których wysokość raty przekracza 35 proc. dochodu.

Kto skorzysta z FWK?

W projekcie znalazły się też zapisy, na mocy których obniży się wskaźnik raty do dochodu (z 50 do 40 proc.), uprawniający do skorzystania ze wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wskaźnik ten oznacza stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Jednocześnie w projekcie proponuje się, aby umorzenie 64 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia następowało po dokonaniu, bez opóźnienia, spłaty 134 rat. Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat.

Jednocześnie okres, przez jaki wsparcie będzie mogło być udzielane, ma zostać wydłużony z obecnych 36 do 40 miesięcy. Wydłużony będzie również okres spłat wsparcia lub pożyczki z obecnych 144 rat do 200 rat.

Wakacje kredytowe po staremu

W przypadku wakacji kredytowych, z których można było skorzystać w latach 2022-2023, nie było ograniczeń dochodowych, warunkujących skorzystanie z tego rozwiązania. W roku 2022 z wakacji można było skorzystać w ciągu dwóch miesięcy III i IV kw., zaś w roku 2023 z wakacji można było skorzystać w ciągu jednego miesiąca w każdym z czterech kwartałów.

Jak podano w OSR, łączny koszt dotychczasowych wakacji kredytowych ujęty w wyniku finansowym bankówi/lub kapitałach wynosił 12,8 mld zł na dzień 30 września 2023 r.

autor: Łukasz Pawłowski